Wat is het belang van sensitief leven?

Missie

Mijn missie is dat iedereen die sensitief is, evenwichtig en krachtig kan leven. Door bewust aanwezig te zijn in jezelf en in je omgeving, door jezelf grondig te kennen, door te kunnen kiezen welke prikkels je wel en welke je niet laat binnenkomen, en met welke prikkels je wel of juist niet iets wilt doen.

En ik geloof dat het van levensbelang is dat iedereen leert om sensitiever te leven: in bewust contact met je innerlijk, met de mensen om je heen en met de Aarde, de natuur, de dieren en planten, de lucht en het water, met de jaargetijden en de cycli van je leven. Van levensbelang voor de mensen, voor jou en mij dus, maar ook voor de dieren, de planten, voor nu en voor de toekomst. Op mijn blog lees je hier al voorbeelden van.

Verbinding met je zelf

Een belangrijk punt hierbij is dat de mens (in elk geval de westerse mens) de verbinding is kwijt geraakt met zichzelf en met een natuurlijker en moeitelozer manier van leven. Wanneer je leeft in contact met natuurlijke cycli en je eigen natuur, hoef je niet zo te vechten, verloopt je leven moeitelozer en prettiger. En het is veel beter voor ons leefmilieu, onze directe omgeving en de hele Aarde.

Juist de (hoog-)sensitieve mensen merken dat het zo niet langer gaat. Er zijn steeds meer mensen die hun sensitiviteit opmerken, als last ervaren, er niet goed weg mee weten. En juist de sensitieve mensen merken het ’t eerste op als het fout gaat of dreigt te gaan, precies doordat ze sensitiever zijn dan het merendeel. Hen te leren hun sensitiviteit op een constructieve manier te gebruiken, en zich er gelukkig mee te voelen, is mijn missie. Dan kunnen we met elkaar de wereld wat mooier maken.