Helder en Intens Coaching

Leert je anders kijken naar hoogsensitiviteit

Het logo van Helder en Intens is gebaseerd op een Keltisch motief, een zogeheten vlechtmotief, waarbij de lijnen door elkaar heen gevlochten worden.

De vier punten staan elk voor een ander aspect van de persoonlijkheid van de mens:

  • bovenaan is blauw, deze symboliseert het denken, de ratio, het weten op grond van kennis
  • onderaan is rood, deze staat symbool voor gevoelens, emotie, het voelen
  • rechts is geel, deze staat voor de intuïtie, het aanvoelen, het innerlijk weten
  • links is paars, deze symboliseert de wil, de passie, het willen

De punten zijn verbonden met elkaar door middel van twee cirkels. De binnenste cirkel is groen, deze duidt op het aardse, het fysieke lichaam, het handelen, de zintuigen, het tastbare en concrete in het leven. De buitenste cirkel is lichtblauw en staat voor de wereld, de omgeving, familie, vrienden, werk, afkomst.

Het binnenste ruitje in de figuur symboliseert de geest, ziel, spirit – dat wat herkend wordt als het diepste Zelf, de Essentie.

In een coachtraject bij Helder en Intens kunnen we al deze aspecten aanspreken, waar nodig en toepasselijk. We kunnen ze stuk voor stuk bespreken, of een aantal aspecten eruit lichten die van toepassing zijn op de vraag waar je mee komt.

Uitleg van de naam

Helder staat voor duidelijkheid, overzicht, eenvoud, zekerheid, zuiverheid, licht

Intens staat voor diepgang, zelfwerkzaamheid, levendigheid, in contact met de eigen emoties, een voller leven