Helder en Intens Coaching

Leert je anders kijken naar hoogsensitiviteit

Het logo van Helder en Intens is gebaseerd op een Keltisch motief, een zogeheten vlechtmotief, waarbij de lijnen door elkaar heen gevlochten worden.

De vier punten staan elk voor een ander aspect van de persoonlijkheid van de mens:

  • bovenaan is blauw, deze symboliseert het denken, de ratio, het weten op grond van kennis
  • onderaan is rood, deze staat symbool voor gevoelens, emotie, het voelen
  • rechts is geel, deze staat voor de intuïtie, het aanvoelen, het innerlijk weten
  • links is paars, deze symboliseert de wil, de passie, het willen

De punten zijn verbonden met elkaar door middel van twee cirkels. De binnenste cirkel is groen, deze duidt op het aardse, het fysieke lichaam, het handelen, de zintuigen, het tastbare en concrete in het leven. De buitenste cirkel is lichtblauw en staat voor de wereld, de omgeving, familie, vrienden, werk, afkomst.

Het binnenste ruitje in de figuur symboliseert de geest, ziel, spirit – dat wat herkend wordt als het diepste Zelf, de Essentie.

Voor hoogsensitieve mensen gelden deze aspecten natuurlijk net zo goed als voor minder sensitieve mensen. Bepaalde onderdelen zijn misschien nog wel belangrijker voor HSPs, zoals zingeving (daar is vaak behoefte aan, als je eenmaal weet dat je HSP bent, en weet hoe dat werkt voor jou) en lichaamswerk (je lichaamsbewustzijn is vaak onderdrukt, vanwege vermoeidheid en allerlei stress-signalen waar je vanaf wilt). Je kunt meer lezen over dit onderwerp op Hoogsensitiviteit.

In een HSP-coachtraject bij Helder en Intens komen al deze aspecten aan bod, waar nodig en toepasselijk. In de sessies en in de oefeningen die ik meegeef, kijk je naar een of meerdere van die aspecten. Soms kijken we ook welke aspecten van toepassing zijn op de vraag waar je mee komt. Op HSP-coaching kun je alle nodige informatie lezen over de coaching.

Uitleg van de naam

Helder staat voor duidelijkheid, overzicht, eenvoud, zekerheid, zuiverheid, licht.

Intens staat voor diepgang, zelfwerkzaamheid, levendigheid, in contact met de eigen emoties, een voller leven.