Helder en Intens Coaching

Leert je anders kijken naar hoogsensitiviteit

Verbonden en verweven

Vind jouw eigen draad terug!

Workshop Verweven Leven

 

Stel je voor: je leven bestaat uit draadjes. Je bent zelf een draad, die verbonden is met de draden van de mensen om je heen.
Daar zitten hele mooie, leuke draden bij, die soepel passen bij jouw draad. Er zitten vast ook draden bij die je lelijk vindt, die niet mooi kleuren bij die van jou, of die schuren en wringen.

Stel je voor dat je dit zichtbaar kunt maken, zodat je kunt zien wat je zou willen veranderen. Of om te zien waar jouw pijn zit, of om je ontwikkelingsproces helder te krijgen.

Inzicht en samenhang

En dat kan: door een weefwerk te maken op een weefraam. Het weefwerk krijg je na afloop mee. Je kunt het inlijsten of op een andere manier verwerken. We bespreken gaandeweg wat je ziet gebeuren en wat het met je doet. Uiteraard leg ik uit hoe weven werkt – het is niet moeilijk! Lijkt een beetje op matjes vlechten, wat je misschien op de basisschool al eens geleerd hebt.

We werken met een thema, waar je van tevoren over na kunt denken. In elk thema zitten altijd een aantal aspecten, waar je intuïtief een draad bij kunt kiezen. Door het verwerken van de draden, en het bespreken in de groep, krijg je meer inzicht hoe dit thema nu speelt, en wat je wilt veranderen.

Een voorbeeldje: in een groepje ondernemers keken de deelnemers naar hoe hun onderneming gegroeid was in drie fases – de beginfase (het opzetten van de onderneming), de middenfase (het uitbouwen en stevig maken), en de laatste fase (afronden, evt. beëindigen of verkopen). Dit gaf veel inzicht in hoe zij zichzelf zagen als ondernemer, en wat ze wilden veranderen.

“De draden weven zich al pratend tot een verdiepend geheel.
De sessie gaf mij daarmee een helend inzicht.”

Cynthia (40)

Personal coach

In de workshop werk ik met een klein groepje van 4 deelnemers. Ik zorg voor alle materialen, maar je kunt ook iets van jezelf erin verwerken. Iets waar je aan gehecht bent, of dat je gewoon mooi vindt. In de voorbereidende mail na je aanmelding krijg je daar wat meer informatie over.

De workshop is van 10.30-15.30 uur, met een lunchpauze halverwege. Je lunch neem je zelf mee. Inloop vanaf 10.15 uur.

Prijs

Groepsworkshop p.p.: € 89,00.

Dit is inclusief alle materialen, koffie/thee en wat lekkers, individuele aandacht en uitwisseling met elkaar, en je weefwerk als anker. Verder kun je ongeveer een week later nog een telefonisch nagesprek van een half uur met mij hebben over wat het weefwerk je laat zien.

NB Je aanmelding is geldig als je aangemeld en betaald hebt uiterlijk een week voor de workshop.

Plaats
GoodPlace2Work, Rotterdam-Hilligersberg. Goed bereikbaar met OV (trein en/of tram) en auto (betaald parkeren).

Het Vijfde Huis, Gouda. Bereikbaar met OV (trein/bus, lopen of OV-fiets) en auto (gratis parkeren).

 

Data

2024: 

donderdag 11 april 10.30-15.30, Het Vijfde Huis, Gouda

donderdag 30 mei 10.30-15.30, Het Vijfde Huis, Gouda

donderdag 27 juni 10.30-15.30, Het Vijfde Huis, Gouda

  • Meld je aan via 06-5261 8162 of info@helderenintens.
  • Kun je niet op deze data? Neem contact op voor een individuele sessie, of met een eigen groepje van max. 4 personen.
  • In het blog Verbonden met vele draden vind je wat meer gedachten over hoe dat zit, die verwevenheid.

Inschrijven?

Ik ben coach èn weefster, en verbind deze twee ambachten hierin met elkaar.